FNHK Veřejné zakázky

Sestava pro vazebné a funkční studie na receptorových a enzymových systémech za využití radioligandů

Vyplňte prosím vaši e-mailovou adresu, na kterou vám budou obratem zaslány potřebné dokumenty.

E-mail

Dojde-li ke změnám nebo úpravám dokumentace v průběhu výběrového řízení, budete okamžitě informováni na vámi uvedené e-mailové adrese.