Správa FN HK

09.06.2020

Přrušení provozu MŠ 2020

Přerušení provozu mateřské školy V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění oznamujeme předpokládané přerušení provozu o letních prázdninách v termínu od 7.7.2020 do 21.08.2020. Toto přerušení bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/15/767/2020 ze dne 25.5.2020.