Správa FN HK

16.10.2020

Omezení návštěv u dětských pacientů FN HK k 16. říjnu

Fakultní nemocnice Hradec Králové v souvislosti se současnou epidemiologickou situací omezuje návštěvy u dětských pacientů. Od 16. října 2020 jsou návštěvy umožněny pouze rodičům, v jeden den může k dítěti pouze jeden z nich. Návštěva, která nesmí být v léčbě pro infekci COVID-19 a ani být v karanténě a nesmí mít také příznaky infekčního onemocnění, musí být vybavena respirátorem, který si je možné koupit v nemocniční lékárně. Při vstupu na oddělení a odchodu z něj si rodič provede dezinfekci rukou. Před vstupem návštěvy na oddělení se zdravotník dotáže na symptomy onemocnění COVID-19, při pochybnostech bude změřena teplota. V případě zjištění symptomů onemocnění či teplotě vyšší než 37,3 stupně Celsia nebude návštěva umožněna. V případě, že bude rodič po návštěvě zpětně informován o kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou, musí tuto skutečnost nahlásit na příslušném oddělení.

15.09.2020

FN HK omezuje návštěvy hospitalizovaných pacientů

Fakultní nemocnice Hradec Králové od 15. září 2020 omezuje návštěvy hospitalizovaných pacientů na dvě hodiny denně, ke každému pacientovi může přijít pouze jeden člověk v čase od 15:00 do 17:00 hodin. Oddělení, kde jsou hospitalizováni COVID-19 pozitivní pacienti a kde jsou vyhlášeny karanténní opatření, jsou pro návštěvy uzavřena. FN HK opatření přijímá v souvislosti se současným nárůstem COVID-19 pozitivních případů v celé České republice. „Výjimkou jsou návštěvy dětských pacientů a pacientů v terminálním stadiu, i nadále je také možná účast doprovodu rodičky u porodu,“ uvedla vedoucí oddělení nemocniční hygieny FN HK MUDr. Lenka Hobzová, Ph.D. Případné vyhlášení plošného zákazu návštěv v nemocnici se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace, současné opatření je v platnosti do odvolání. Pro návštěvy platí nutnost mít při vstupu do objektů FN HK ochranu úst a nosu, při vstupu na oddělení si musí vydezinfikovat ruce. Na návštěvy by rozhodně neměli přicházet lidé s příznaky respiračních onemocnění, například teplotou či kašlem, jedná se o ochranu zdraví hospitalizovaných pacientů i zaměstnanců nemocnice.