Vedoucí odboru

Ing. Jan Špelda
jan.spelda@fnhk.cz