Vedoucí odd.

Mgr. Jiří Folvarský
jiri.folvarsky@fnhk.cz