Vedoucí sekretariátu

Ing. Eva Kvapilová
eva.kvapilova@fnhk.cz

Sekretářky

Ing. Markéta Podlešáková
marketa.podlesakova@fnhk.cz

Bc. Monika Somayaryová
monika.somayaryova@fnhk.cz