Vedoucí odboru

Ing. Jaroslava Rodrová
jaroslava.rodrova@fnhk.cz

Zástupce vedoucího

Ing. Zdeňka Kratochvílová
zdenka.kratochvilova@fnhk.cz