Vedoucí oddělení

PharmDr. Zuzana Woidigová Ducháčová
zuzana.woidigova@fnhk.cz