Vedoucí oddělení

PharmDr. Tereza Korejsová
tereza.korejsova@fnhk.cz