Vedoucí oddělení-farmaceut. asistentka

Šárka Poláková
sarka.polakova@fnhk.cz