Vedoucí oddělení

PharmDr. Martina Novosadová Ph.D.
martina.novosadova@fnhk.cz