Vedoucí centra

prof.PharmDr. Ondřej Soukup Ph.D.
ondrej.soukup@fnhk.cz

Zástupce vedoucího centra

prof.Ing. Kamil Kuča Ph.D.
kamil.kuca@fnhk.cz