Vedoucí oddělení

PharmDr. Petra Rozsívalová
petra.rozsivalova@fnhk.cz