Vedoucí oddělení

PharmDr. Martina Maříková
martina.marikova@fnhk.cz