Vedoucí odboru

Ing. Miroslav Procházka
miroslav.prochazka@fnhk.cz