Klinická pracoviště FN HK

Aktuality

11.03.2020

ZRUŠENÍ HRADECKÉHO DNE RFM 2020

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci a s tím související omezení je zrušeno symposium Hradecký den RFM 2020, které se mělo konat dne 2. 4. 2020 v prostorách Univerzity Hradec Králové.

12.11.2019

Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny 2020

Rehabilitační klinika FN a LF UK v Hradci Králové pořádá dne 2. 4. 2020 odborné symposium Hradecký den rehabilitační a fyzikální medicíny 2020.

21.05.2019

Nový kurz - Diagnostika a terapie poruch funkce v oblasti kyčelního kloubu

Rehabilitační klinika FNHK otevřela nové termíny pro zájemce o odborný kurz (určený pro fyzioterapeuty případně lékaře RFM) s názvem Diagnostika a terapie poruch funkce v oblasti kyčelního kloubu I. a II. Více na: https://www.fnhk.cz/rehab/vzdelavani/vzdelavaci-akce-pro-odbornou-verejnost/diagnostika-a-terapie-v-oblasti-kycelniho-kloubu