Správa FN HK

03.07.2019

Malujeme s Honzou Lušovským za finanční podpory VZP

Malování od 13hodin na VD2.

20.06.2019

Beseda se sdružením Sever

Beseda o bezpečném chování a návykové látky od 13.30hodin na oddělení NL.

19.06.2019

Ahoj prázdniny - divadlo Novozámský

Na VD2 od 13 hodin pohádka O pejskovi a kočičce.

06.06.2019

Kačenka stůně pro žáky 1.stupně ZŠ SNP Hradec Králové

Projekt herní terapie „Kačenka stůně“, pořádaný pro děti z městských i mimohradeckých ZŠ a MŠ. Seznámení s nemocničním prostředím, s lidským tělem. Žáci si zkouší provádět některé úkony lékařů a sestřiček na velkých pannách.

14.05.2019

Přerušení provozu MŠ 2019

Přerušení provozu mateřské školy V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění oznamujeme předpokládané přerušení provozu o letních prázdninách v termínu od 8. 7.2019 do 18. 8. 2019. Toto přerušení bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/14/796/2019 ze dne 13. 5. 2019.