Správa FN HK

25.11.2017

XVIII. Hradecké pediatrické dny

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na již tradiční pediatrickou konferenci, XVIII. Hradecké pediatrické dny, která se bude letos konat ve dnech 24. – 25. listopadu 2017. Sekce učitelů škol při zdravotnických zařízeních.

24.11.2017

Beseda o Karlu IV. ve spolupráci se ZŠ při nemocnici Brno

Beseda je velmi oblíbená a přibližuje žákům poutavým způsobem život významného vladaře Karla IV.pod vedením Mgr. Jany Čalkovské -ZŠ při nemocnici Brno.

22.11.2017

Návykové látky - sdružení Salinger

Beseda na NL od 14hodin.

16.11.2017

Loutky v nemocnici

Od 14hodin na DK.

15.11.2017

Co skrývá popelnice ?

Beseda od 13.30hodin na VD2.

10.11.2017

Klub ředitelů, z.s.

Setkání Klubu ředitelů, z. s. v zasedací místnosti lékárny FNHK od 9.30hodin.

01.11.2017

Pohádky z klobouku - od BSJ Group

Pohádka vhodná pro děti od 3let. Těšíme se na Vás! Každý malý pacient obdrží balónek.

26.10.2017

Halloweenské prázdninové tvoření

Na dětských odděleních bude probíhat výtvarné tvoření, malování dýní nebo halloweenská angličtina.

11.10.2017

Kašpárek rybářem - ekologická beseda

Ekologické hry, soutěže a povídání o ekologii na VD2.

26.09.2017

European Day of Languages 2017 - projekt POSTCARD FRIENDS

Výměna pohlednic mezi žáky a informací o výuce cizích jazyků v různých zemích Evropy.

21.09.2017

Loutky v nemocnici

04.09.2017

Ředitelství školy v nových prostorách

Ředitelství školy se přestěhovalo do nových prostor na budovu číslo 29 k hlavní vjezdové vrátnici FNHK. Sídlí v budově 'Pentagon' ve 3. patře. Telefon a poštovní adresa je beze změny. Těšíme se na vás v nových prostorách školy.

19.06.2017

Hudební divadlo dětem, o. s.

Divadlo a tvořivé dílny.